image banner
Hội Nghị Sơ Kết Giữa Nhiệm Kỳ

Về việc kiện toàn Ban biên tập Trang thông tin điện tử xã Sơn Giang

 


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ SƠN GIANG

         

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

          Căn cứ Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

          Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước;

          Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP, ngày 24/6/2022 của Chính Phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan Nhà nước trên môi trường mạng;

Căn cứ Thông tư số 22/2023/TT-BTTTT ngày 31/12/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định cấu trúc, bố cục, yêu cầu kỹ thuật cho cổng thông tin điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;

          Theo đề nghị của CC. Văn Hóa – Thông tin và CC.VP UBND xã Sơn Giang  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Biên tập Trang thông tin điện tử xã Sơn Giang gồm các ông (bà) có tên sau đây:

1- Trưởng Ban biên tập

1. Ông Hứa Văn Hùng - Phó Chủ tịch UBND xã;

2. Phó trưởng Ban biên tập:

- Ông Nguyễn Thái Hoàng -  CC. VHTT, Phó trưởng ban trực;

anh tin bai

- Bà Đào Thị Anh Đào -  CC. VPTK, Phó trưởng ban;

3. Các thành viên

- Bà Lê Thị Duy Phú – CC. VPTK

- Ông Đào Thanh Phong - Trưởng Công an xã

- Ông Lê Ngọc Tuấn Anh – CHT. BCH Quân sự xã

- Ông Nguyễn Cung Hạ - CC. TPHT.

- Ông Nguyễn Lương Diệu – CC. ĐCXD.

- Bà Lê Thị Thái Cảnh - CB. Đài TT- DSGĐ – TE.

- Ông Lê Trị - HT. Trường Tiểu học Sơn Giang.

- Bà Đinh Hoàng Phương Thuỷ - HT. Trường Mầm non.

Mời các ông, bà sau đây tham gia thành viên Ban biên tập:

- Ông Phạm Quốc Thông - PBT. TT.ĐU;

- Ông Lương Đường - CT. Ủy ban MTTQ Việt Nam xã.

- Bà Tô Thị Nga - CT. Hội LH Phụ nữ.

- Ông Lê Vĩnh Đông - CT. Hội Nông dân.

 

Video sự kiện
  • Giới Thiệu Sông Hinh
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Đăng nhập
THÔNG TIN LIÊN HỆ
UBND xã Sơn Giang
Địa chỉ:  
Điện thoại: 
Fax: 
Email: @phuyen.gov.vn
Website: https://