Sơn Giang có từ bao giờ? Vì sao gọi là Nhiễu Giang? Đó là những câu hỏi mà mỗi người con Sơn Giang đều muốn tìm cho mình câu trả lời. Sau ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975; Thực hiện chương trình “ Đưa dân trở về thôn cũ” với 36 hộ của xã Sơn Hà, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên đã tự nguyện trở về khai hoang, phục hóa xây dựng lại thôn Nhiễu Giang (nay là thôn Hà Giang). Bằng quyết tâm biến đất hoang thành xứ đồng sản xuất nông nghiệp, các cây trồng công nghiệp ngắn ngày, xây dựng lại quê cũ, nhờ vào vùng đất trù phú của xứ đồng Soi Láng, lắng đọng phù sa vào mùa mưa lũ của hai dòng sông hiền hòa, đó là Sông Ba và Sông Nhau. Theo dòng lịch sử tiếng gọi Nhiễu Giang có từ lâu đời với tiếng lành đồn xã, đất Nhiễu Giang cò bay thẳng cánh.

         Đến năm 1979, Tỉnh Phú Khánh thực hiện chủ trương thành lập điểm kinh tế mới, trong đó có vùng đất Nhiễu Giang để thành lập (lấy tên là Điểm Kinh tế mới Nhiễu Giang) là vùng kinh tế nông nghiệp, tiếp tục đưa dân di cư từ 18 xã Phường của thành phố Nha trang đến đây ăn ở lâu dài và các Ấp của Nhiễu Giang thời bấy giờ (nay gọi là thôn) được lấy tên từ các phường của Thành phố Nha trang. Sau gần 5 năm ổn định dân cư trên vùng đất mới, xuất phát từ tình hình thực tế trên, ngày 27/12/1984, xã Sơn Giang được thành lập theo Quyết định của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Móc son lịch sử xã Sơn Giang có từ đó, địa bàn hành chính cấp xã được thành lập, lúc đó toàn xã có 207 hộ với 1.142 nhân khẩu. Địa giới hành chính có 6 thôn, bao gồm: Hà Giang, Phước Giang, Lộc Giang, Tân Giang, Vĩnh Giang, Vạn Giang.

         Sau đó vì điều kiện thực tế, Sơn Giang tách thôn Vĩnh Giang thành 2 thôn: Vĩnh Giang và Vĩnh Lương, tách thôn Vạn Giang thành 2 thôn: Nam Giang và Vạn Giang. Một số bà con từ xã Sông Hinh và xã Sơn Thành về sinh sống dọc theo trục DT 645 (nay Quốc lộ 29), từ đó thành lập thành thôn Suối Biểu). Từ đó, toàn xã có 9 thôn và diện tích canh tác cũng phân chia theo ranh giới của các thôn kể từ đó để tiện việc theo dõi và vận động nhân dân sản xuất nhằm phát triển kinh tế, ổn định đời sống cho nhân dân.

         Đến năm 2019 thực hiện Nghị quyết số 18 của Trung ương về xắp sếp bộ máy tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, nên xã đã làm thủ tục xin sáp nhập thôn Phước Giang và thôn Lộc Giang thành thôn Phước Lộc, đến nay toàn xã có 8 thôn với 1.307 hộ, 4.497 nhân khẩu, gồm có 13 thành phần dân tộc cùng sinh sống, dân tộc thiểu số tập trung chủ yếu ở thôn Suối Biểu (bana chiếm 80% dân số toàn thôn) và các thôn như Nam Giang, Vạn Giang, Vĩnh Lương (chủ yếu là dân tộc Tày, Nùng). Xã Sơn Giang đã về đích xã nông thôn mới vào cuối năm 2015 và hiện nay đang phấn đầu về đích Nông thôn mới nâng cao trong năm 2023.