Chiều ngày 24/7/2023. Bạn Thường trực ủy ban MTTQ VN xã Sơn Giang tổ chức cho tổ đại biểu HĐND huyện đơn vị bầu cử xã Sơn Giang tiếp xúc với cử tri sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2023, HĐND huyện khoá VIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có Ông Nguyễn Đình Quốc - HUV, Bí thư đảng ủy, tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện tại Sơn Giang, bà Nông Thị Thu Hằng, giáo viên trường Tiểu học Son Giang, đại biểu HĐND huyện, tham dự còn có các Đ/c Trong BTV Đảng ủy, các thường trự HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể xã và đông đảo đại diện cử tri trong xã đến dự. Hội nghị đã nghe tổ đại biểu báo cáo kết quả kỳ họp, kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Sơn Giang và triển khai các nghị quyết của HĐND huyện được thông qua tại kỳ họp.