Sáng ngày 26/7/2023 Hội đồng nhân dân xã Sơn Giang đã tổ chức kỳ họp thứ tám (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023). Tham dự kỳ họp có ông Nông Văn Trình- Phó ban Pháp chế HĐND huyện; ông Nguyễn Đình Quốc - HUV, Bí thư đảng ủy, Tổ trưởng tổ đại biểu HĐND huyện tại xã; bà Nông Thị Thu Hằng- giáo viên trường Tiểu học Sơn Giang, đại biểu HĐND huyện tại xã; Đ/c Phạm Quốc Thông, Phó BTTT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Đ/c Nguyễn Thái Hưng, PBTĐU, Chủ tịch UBND xã, các đại biểu là lãnh đạo xã qua các thời kỳ, các Thường trực HĐND, UBND, UBMT xã, các ban ngành, đoàn thể xã; đại biểu là Bí thư chi bộ, trưởng thôn; Trường BCTMT các thôn và 20 vị đại biểu HĐND xã khóa IX, nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện hiệm vụ phát triển KT-XH-QPAN 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; thông báo tổng hợp ý kiến của cử tri gửi đến kỳ họp thứ Tám; UBMT xã thông báo tình hình Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm và những kiến nghị của Mặt trận đối với HĐND, UBND xã tại kỳ họp thứ Tám.

Đ/c Phạm Quốc Thông - Phó BTTT Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã phát biểu khai mạc kỳ họp

Tai kỳ họp đã thông qua 6 nghị quyết, gồm:

(1) Nghị quyết tiếp tục phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

(2) Nghị quyết quyết toán ngân sách địa  phương năm 2022 và phương án phân bổ kinh phí vượt khung ngân sách năm 2022

(3) Nghị quyết phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách TW thực hiện CTMTQG giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn xã Sơn Giang.

(4) Nghị quyết phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách TW thực hiện CTMTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023 trên địa bàn xã Sơn Giang.

(5) Nghị quyết phương án phân bổ kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách TW thực hiện CTMTQG phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2023 trên địa bàn xã Sơn Giang.

(6) Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của HĐND xã năm 2024.

Đ/c Nguyễn Đình Quốc - HUV, Bí thư Đảng ủy, phát biểu chỉ đạo kỳ họp

Đ/c Nguyễn Thái Hưng, Phó bí thư ĐU, Chủ tịch UBND xã, tiếp thu và giải trình ý kiến đại biểu

Quang cảnh kỳ họp thứ tám