Sáng ngày 17/12/2021. Đ/c Lê Đào An Xuân, Đại biểu Quốc Hội khoá XV tỉnh Phú Yên, TUV, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Phú Yên; Đ/c Nguyễn Hồng Ánh, Trưởng VP khu vực Miền trung Tây Nguyên Báo người lao động đã đến tặng 40 xuất quà hỗ trợ cho nhân dân vùng ngập lụt cuối tháng 11/2021 xã Sơn Giang, huyện Sông Hinh, mỗi xuất quà trị giá 1.000.000 đồng.