Sáng ngày 20/3/2023. Hội Nông dân xã Sơn Giang đã lọng trọng tổ chức khai mạc đại hội đại biểu Hội Nông dân lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự đại hội có 140 đại biểu. Đại hội đã bầu ra BCH hội khóa XIII gồm có 15 Đ/c. Đ/c Lê Vĩnh Đông - tái cử chức danh Chủ tịch, Đ/c Lâm Văn Von - tái cử Phó Chủ tịch.