Chiều ngày 06/02/2023 UBND xã Sơn Giang đã tổ chức gặp mặt, động viên gia đình và tặng quà 15 thanh niên lên đường làm nghĩa vụ Quân sự năm 2023.

 

Một số hình anh :