Sáng ngày 10/10/2021 UBND xã Sơn Giang đã khai mạc khung diễn tập chiến đầu phòng thủ của xã Sơn Giang năm 2021.

Sáng ngày 10/10/2021. Ban chỉ đạo diễn tập Huyện đã tổ chức khai mạc khung diễn tập chiến đấu phòng thủ xã Sơn Giang năm 2021. Xã Sơn Giang là đơn vị đầu tiên tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp cơ sở năm 2021, nên mọi công tác chuẩn bị diễn tập được tiến hành trong điều kiện khẩn trương, thời gian chuẩn bị ngắn. Thực hiện chỉ thị của BTV huyện ủy, Kế hoạch của UBND huyện, ý định diễn tập của Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, đạo diễn của huyện. Địa phương đã tổ chức quán triệt tốt nhiệm vụ, xác định rõ diễn tập lần này là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Quốc phòng, an ninh. Trải qua 01 ngày cuộc diễn tập vận hành cơ chế  theo Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị xã Sơn Giang đạt được mục đích- yêu cầu đề ra. Kết quả đánh giá xếp loại giỏi.