Sáng ngày 04/7/2023 Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Sơn Giang tổ chức Hội nghị tuyên truyền mô hình xử lý và phân loại rác thải tại điểm nhóm Tin lành thôn Nam Giang. Tham dự Hội nghị có các Đ/c lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban MTTQ VN xã, Ban công tác Mặt trận thôn Nam Giang cùng với 25 hộ đồng bào dân tộc H'Mông thuộc điểm nhóm. Tại hội nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đã tuyên truyền và hướng dẫn người dân cách xử lý rác thải thông thường và tặng 25 sọt để xử lý rác thải.