Hội LHPN xã Sơn Giang: Hưởng ứng việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", Hội LHPN xã Sơn Giang không gừng học tập, xây dựng, giữ vững và tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình hay, thiết thực, phù hợp với địa phương. Từ những mô hình “Hũ gạo tình thương” Hội thường xuyên thăm hỏi và giúp đỡ nhiều hộ GĐKK.