Kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2023)

      Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7 hàng năm là ngày lễ kỷ niệm quan trọng, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc; đây là dịp toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta kính cẩn tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, anh hùng liệt sỹ, những người con ưu tú của dân tộc đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh; biết ơn các thương binh đã cống hiến một phần xương máu của mình trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Với tinh thần đó Sáng ngày 23/7/2023, Hội Cựu Chiến Binh phối hợp với Xã Đoàn Sơn Giang tổ chức ra quân "ngày chủ nhật xanh" lần thứ III năm 2023. Với hơn 30 đoàn viên thanh niên và hội viên hội CCB. Tiến hành phát dọn, lau chùi, trồng hoa, chỉnh trang và thắp hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại đài tưởng niệm liệt sĩ xã.