Tiếp tục Hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", chi hội phụ nữ thôn Vĩnh Lương, xã Sơn Giang luôn nêu cao công tác tuyên truyền, đổi mới phương thức vận động, tập hợp hội viên, phụ nữ, xây dựng và phát triển tổ chức Hội vững mạnh và không ngừng học tập làm theo gương Bác. 

Trong những năm qua chi hội phụ nữ thôn Vĩnh Lương đã phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn triển khai thực hiện  đạt được những thành tích trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trong quá trình phát triển, bên cạnh những thuận lợi và khó khăn chung của địa phương, chi hội đã nổ lực hoàn thành Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ xã lần thứ IX qua từng năm. Chi hội luôn các định rõ đổi mới nội dung, phương thức hoạt động là phải có các mô hình mới thiết thực, phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của phụ nữu tại địa phương.

nhằm thu hút ngày càng đông phụ nữ tham gia sinh hoạt, tham gia nhiều hoạt động phong trào do Hội cấp trên tổ chức, chi hội đã có nhiều cố gắng trong việc xây dựng mở rộng mô hình tập hợp, thu hút hội viên, phụ nữ, không ngừng nâng cao chất lượng sinh hoạt theo hướng thiết thực, Chi Hội duy trì sinh hoạt 3 tháng/lần, lồng ghép sinh hoạt các CLB, mô hình hay và lồng ghép tuyên truyền Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không 3 sạch" và công tác phòng chống Bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước ở trẻ em,...thu hưt hơn 672 hội viên tham gia. chi hội tiếp tục vận động hội viên tham gia trồng hoa, tạo cảnh quang sạch đẹp. Đặc biêt, duy trì và nâng cao chất lượng mô hình "Đường làng, ngõ xóm xanh, sạch, đẹp"; giữu vững mô hình "Giờ môi trường trong ngày, ngày môi trường trong tuần",...