Chiều ngày 22/02/2023 Công đoàn cơ sở xã Sơn Giang đã tổ chức Đại hội lần thứ VI nhiệm kỳ 2023-2028. Tham dự Đại hội có 32 đại biểu chính thức tham dự.